اخبار

پنج شنبه 26 دیماه 98

نشست هم اندیشی و بررسی فرصت های پیش روی صادرات کالا به کردستان عراق با حضور مدیریت شرکت توسعه ارتباطات ارگ آقای نوری، صاحبان صنایع غذایی و کارشناسان مربوطه در محل شرکت برگزار شد.

در این نشست اقدامات اختصاص داده شده جهت تسهیل صادرات در پروژه بازار اختصاصی کلار کردستان تشریح شد و مدیریت شرکت توسعه ارتباطات ارگ پاسخگوی سوالات مدیران عامل و نمایندگان صنایع مربوطه بود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دوشنبه 23 دیماه 98

نشست تخصصی بررسی صادرات کالا به کردستان عراق با حضور مدیریت شرکت توسعه ارتباطات ارگ آقای نوری، صاحبان صنایع غذایی و کارشناسان مربوطه برگزار شد.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحلیل و بررسی اهداف، ایده های نوآورانه و برنامه های پیش روی پروژه "اولین بازار دائمی محصولات غذایی و بهداشتی ایران در کردستان عراق" در شبکه تلویزیونی ایران کالا

به منظور آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان و فعالان صنایع ایرانی با تاثیرات شگرف پروژه "اولین بازار دائمی ایران در کردستان عراق" بر اقتصاد ملی، نشستی با حضور جناب آقای ناصر لعل نوری ، مدیریت محترم پروژه مذکور، کارشناسان کسب و کار و جمعی از کارآفرینان برتر حوزه صنایع غذایی و بهداشتی در برنامه "پول کجاست؟ " تحت پخش شبکه تلویزیونی ایران کالا برگزار گردید.

در این برنامه فعالیت های نوآورانه اقتصادی مورد واکاوی و بررسی تخصصی و با کارآفرینان برتر حوزه های مختلف صنایع گفت و گو می شود.

"پول کجاست؟ " پنج شنبه ساعت 20:30 و تکرار این برنامه روز جمعه در دونوبت 11 صبح و 18 عصر از شبکه ایران کالا پخش می شود.